Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000kostolík33513 SGWaAP
0.264kostol513213 SGWaAP
0.264románsky_kostolík1157 SGWaAP
0.311drevený_kostolík5367 SGWaAP
0.339kaplnka104479 SGWaAP
0.348zvonica16688 SGWaAP
0.364rímskokatolícky_kostol8114 SGWaAP
0.380kláštorný_komplex1406 SGWaAP
0.384zrúcanina20637 SGWaAP
0.384farský_kostol21935 SGWaAP
0.395františkánsky_kostol3345 SGWaAP
0.406Kostolík735 SGWaAP
0.420ranogotický1143 SGWaAP
0.428kostol_nanebovzatie1339 SGWaAP
0.428rotunda6029 SGWaAP
0.432kostol_Nanebovzatie1856 SGWaAP
0.432kláštor131370 SGWaAP
0.437evanjelický_kostol14629 SGWaAP
0.442zrúcanina_hrad7566 SGWaAP
0.445gréckokatolícky_chrám2297 SGWaAP
0.446morový_stĺp1758 SGWaAP
0.456ranogotický_kostol1028 SGWaAP
0.457zvonička1230 SGWaAP