Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000kosec4612 SGWaAP
0.451oráč1421 SGWaAP
0.493furman8012 SGWaAP
0.502gazda32772 SGWaAP
0.564sedliak27222 SGWaAP
0.575uhliar2684 SGWaAP
0.592žnec1446 SGWaAP
0.603kopáč3402 SGWaAP
0.609bača15048 SGWaAP
0.611motyka8855 SGWaAP
0.612žnica453 SGWaAP
0.615haviar1386 SGWaAP
0.617traktorista4041 SGWaAP
0.625drevorubač8914 SGWaAP
0.625hrabačka551 SGWaAP
0.632mlynár7773 SGWaAP
0.634hájnik4276 SGWaAP
0.634horár7148 SGWaAP
0.637snop4005 SGWaAP
0.637kosa20485 SGWaAP
0.640koniar4109 SGWaAP
0.641kosá448 SGWaAP
0.643ovčiar1316 SGWaAP
0.647robotný1431 SGWaAP
0.651parobok1928 SGWaAP