Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000korutánska1704 SGWaAP
0.182Korutánsky1363 SGWaAP
0.420korutánsky815 SGWaAP
0.421Bavorsko13359 SGWaAP
0.433dolné_Rakúsko5766 SGWaAP
0.439tirolská1468 SGWaAP
0.476dolnorakúska892 SGWaAP
0.480štajerská647 SGWaAP
0.497štajerský1106 SGWaAP
0.513salzburská726 SGWaAP
0.524dolnorakúsky999 SGWaAP
0.536Štajerský420 SGWaAP
0.540tirolské564 SGWaAP
0.547rakúska_Alpa2166 SGWaAP
0.550bavorská6501 SGWaAP
0.558Alpa35856 SGWaAP
0.558tirolský1444 SGWaAP
0.565Salzburg21917 SGWaAP
0.573rakúska84050 SGWaAP
0.573Rakúsko298290 SGWaAP
0.575slavónska503 SGWaAP
0.577Durínsky1432 SGWaAP
0.578dolnorakúske449 SGWaAP
0.579bavorské2865 SGWaAP