Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000korunovačné1405 SGWaAP
0.502korunovačný2637 SGWaAP
0.512kráľovské21268 SGWaAP
0.538slobodné_kráľovské5899 SGWaAP
0.545korunovačná1431 SGWaAP
0.553uhorské_kráľovstvo3926 SGWaAP
0.573Prešporok11865 SGWaAP
0.580cisárske3236 SGWaAP
0.585panovnícke412 SGWaAP
0.587korunovácia9846 SGWaAP
0.598uhorský_panovník1559 SGWaAP
0.603uhorský_kráľ12933 SGWaAP
0.605stoličný_Belehrad529 SGWaAP
0.607Stoličný_Belehrad568 SGWaAP
0.614uhorské7705 SGWaAP
0.616Mária_Terézia21634 SGWaAP
0.623habsburské824 SGWaAP
0.635ríšske1289 SGWaAP
0.638Uhorsko90302 SGWaAP
0.642stredoveké16814 SGWaAP
0.644sídelné2522 SGWaAP
0.645habsburská2478 SGWaAP
0.646kniežacie672 SGWaAP
0.647Habsburgovci8710 SGWaAP