Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000korunovácia9846 SGWaAP
0.448korunovačný2637 SGWaAP
0.470korunovačná_slávnosť1244 SGWaAP
0.495korunovačná1431 SGWaAP
0.496uhorský_kráľ12933 SGWaAP
0.525panovníčka5963 SGWaAP
0.531cisárovná8046 SGWaAP
0.542Mária_Terézia21634 SGWaAP
0.544cisár81604 SGWaAP
0.558uhorský_panovník1559 SGWaAP
0.568habsburský3387 SGWaAP
0.584kráľovná_Alžbeta11410 SGWaAP
0.585panovník51690 SGWaAP
0.587korunovačné1405 SGWaAP
0.590Habsburský1841 SGWaAP
0.595kráľ403784 SGWaAP
0.600vojvoda28122 SGWaAP
0.601arcivojvoda2732 SGWaAP
0.610panovanie8692 SGWaAP
0.611následník_trón4207 SGWaAP
0.612lotrinský1372 SGWaAP