Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000korporatívny1027 SGWaAP
0.475kapitalistický11913 SGWaAP
0.485vykorisťovateľský426 SGWaAP
0.529veľkokapitál675 SGWaAP
0.549korporatívna712 SGWaAP
0.557centralistický969 SGWaAP
0.568kolektivistický424 SGWaAP
0.569totalitný9859 SGWaAP
0.570kolektivizmus1831 SGWaAP
0.580etatistický443 SGWaAP
0.580militaristický449 SGWaAP
0.585kapitalizmus65672 SGWaAP
0.594globalizmus815 SGWaAP
0.597imperialistický1731 SGWaAP
0.597fašizujúci492 SGWaAP
0.598buržoázny4038 SGWaAP
0.608nadnárodná_korporácia4637 SGWaAP
0.608korporácia32525 SGWaAP
0.608otrokársky1290 SGWaAP
0.610klerikálny635 SGWaAP
0.610autoritársky2625 SGWaAP
0.611etatizmus1393 SGWaAP
0.612zločinecký4740 SGWaAP
0.613ľavičiarsky645 SGWaAP
0.613imperializmus6287 SGWaAP
0.614plutokracia553 SGWaAP
0.615individualistický1468 SGWaAP
0.617liberálny25259 SGWaAP
0.617totalitarizmus2624 SGWaAP
0.619nadnárodný11337 SGWaAP
0.623fašistický12968 SGWaAP
0.624anarchistický1321 SGWaAP
0.625diktatúra24909 SGWaAP
0.627liberálna_demokracia5593 SGWaAP
0.629rovnostársky702 SGWaAP
0.630socialistický34296 SGWaAP
0.632antidemokratický434 SGWaAP