Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000korporatívny1027 SGWaAP
0.475kapitalistický11913 SGWaAP
0.485vykorisťovateľský426 SGWaAP
0.529veľkokapitál675 SGWaAP
0.549korporatívna712 SGWaAP
0.557centralistický969 SGWaAP
0.568kolektivistický424 SGWaAP
0.569totalitný9859 SGWaAP
0.570kolektivizmus1831 SGWaAP
0.580etatistický443 SGWaAP
0.580militaristický449 SGWaAP
0.585kapitalizmus65672 SGWaAP
0.594globalizmus815 SGWaAP
0.597imperialistický1731 SGWaAP
0.597fašizujúci492 SGWaAP
0.598buržoázny4038 SGWaAP
0.608nadnárodná_korporácia4637 SGWaAP