Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000korporatívna712 SGWaAP
0.549korporatívny1027 SGWaAP
0.579korporácia32525 SGWaAP
0.593rovnostárska689 SGWaAP
0.603nadnárodná_korporácia4637 SGWaAP
0.623kolektivistická547 SGWaAP
0.626trhovo_orientovaná552 SGWaAP
0.629multinacionálna442 SGWaAP
0.641globalistická486 SGWaAP
0.647elitárska777 SGWaAP
0.667globálna98230 SGWaAP
0.668oligarchia6822 SGWaAP
0.668podniková31048 SGWaAP
0.673etatistická420 SGWaAP
0.677autokratická662 SGWaAP
0.680nadnárodná34244 SGWaAP
0.681centrálne_riadená786 SGWaAP
0.685inštitucionálna14506 SGWaAP
0.687totalitná8415 SGWaAP