Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000korporácia32525 SGWaAP
0.174nadnárodná_korporácia4637 SGWaAP
0.458nadnárodný_koncern2115 SGWaAP
0.469nadnárodná34244 SGWaAP
0.549multinacionálna442 SGWaAP
0.570oligarchia6822 SGWaAP
0.576lobistická4690 SGWaAP
0.576nadnárodný11337 SGWaAP
0.579veľkokapitál675 SGWaAP
0.579korporatívna712 SGWaAP
0.592firma2093834 SGWaAP
0.596firmička1724 SGWaAP
0.608korporatívny1027 SGWaAP
0.608spoločnosť4055183 SGWaAP
0.621zbrojárska3105 SGWaAP
0.639finančník12913 SGWaAP
0.640inštitúcia468506 SGWaAP
0.640monopolná2220 SGWaAP
0.645holdingová4048 SGWaAP