Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000koridor23869 SGWaAP
0.412železničný_koridor1596 SGWaAP
0.543biokoridor2605 SGWaAP
0.549železničný_uzol1747 SGWaAP
0.558železničná_trať32339 SGWaAP
0.560cestný_ťah4145 SGWaAP
0.597tranzitná10571 SGWaAP
0.599obchvat35098 SGWaAP
0.602plynovod25834 SGWaAP
0.603tunel120577 SGWaAP
0.604nadchod2317 SGWaAP
0.605trasa349509 SGWaAP
0.613tranzitný5170 SGWaAP
0.618prestupný_uzol605 SGWaAP
0.622peší24130 SGWaAP
0.623mimoúrovňová_križovatka2299 SGWaAP
0.625juhovýchodný_obchvat630 SGWaAP
0.631cyklistický_chodník5589 SGWaAP
0.632podjazd5622 SGWaAP