Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000kopaničiarske687 SGWaAP
0.464kopaničiarska1839 SGWaAP
0.505valašské1936 SGWaAP
0.535kopaničiarsky1585 SGWaAP
0.562laznícka536 SGWaAP
0.576valašská_kolonizácia920 SGWaAP
0.577rázovité401 SGWaAP
0.580Myjavský_pahorkatina699 SGWaAP
0.589myjavská_pahorkatina729 SGWaAP
0.591kopanica9200 SGWaAP
0.599gemerské1292 SGWaAP
0.605podhorské1192 SGWaAP
0.609vinohradnícke1822 SGWaAP
0.611poddanské1024 SGWaAP
0.611valašská2268 SGWaAP
0.612myjavská_kopanica1311 SGWaAP
0.613salašníctvo1170 SGWaAP
0.618dedinské7133 SGWaAP
0.625považské1148 SGWaAP
0.626zemianske775 SGWaAP
0.645vidiecke8394 SGWaAP
0.645roľnícke2594 SGWaAP
0.647zemepanské856 SGWaAP
0.648šoltýska481 SGWaAP
0.653terasovité954 SGWaAP