Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000kopčianska1655 SGWaAP
0.165Kopčiansky1510 SGWaAP
0.447budatínska921 SGWaAP
0.453vajnorská7108 SGWaAP
0.453Mlynský_niva3209 SGWaAP
0.455Vajnorský6517 SGWaAP
0.460mlynská_niva3108 SGWaAP
0.464račianska6845 SGWaAP
0.466Mlynský_Niva914 SGWaAP
0.476bajkalská5077 SGWaAP
0.480Ivanský997 SGWaAP
0.482Továrenský1432 SGWaAP
0.484mlynská_Niva945 SGWaAP
0.485ivanská1179 SGWaAP
0.486Palisáda2145 SGWaAP
0.487Bajkalský4947 SGWaAP