Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000kopáč3402 SGWaAP
0.573kamenár7361 SGWaAP
0.580haviar1386 SGWaAP
0.598uhliar2684 SGWaAP
0.603kosec4612 SGWaAP
0.613sklenár2947 SGWaAP
0.623kolár4394 SGWaAP
0.629bagrista965 SGWaAP
0.647Horvát3790 SGWaAP
0.655lesák1062 SGWaAP
0.657Kopáč843 SGWaAP
0.660krompáč4310 SGWaAP
0.662mlynár7773 SGWaAP
0.666dobrovodský2953 SGWaAP
0.666korytár896 SGWaAP
0.667robotník113585 SGWaAP
0.667hrnčiar9146 SGWaAP
0.672dráb4055 SGWaAP
0.672drevorubač8914 SGWaAP
0.673kotlár1062 SGWaAP
0.676kováč17144 SGWaAP
0.677nádenník2567 SGWaAP
0.683tokár2447 SGWaAP
0.684baník59577 SGWaAP