Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000koordinačný_výbor2117 SGWaAP
0.451Koordinačný1645 SGWaAP
0.512výbor390776 SGWaAP
0.538Poradný961 SGWaAP
0.583byro1335 SGWaAP
0.591štrajkový_výbor2972 SGWaAP
0.592komitét1995 SGWaAP
0.599poradný_orgán11401 SGWaAP
0.600koordinátor52905 SGWaAP
0.601Výkonný_výbor6920 SGWaAP
0.610Predsedníctvo9717 SGWaAP
0.611Sekretariát2446 SGWaAP
0.612poradný10690 SGWaAP
0.613podvýbor1519 SGWaAP
0.614subkomisia3282 SGWaAP
0.615Generálny_sekretariát1140 SGWaAP
0.625Ministerský556 SGWaAP
0.629sekretariát39119 SGWaAP
0.637ustanovujúce2537 SGWaAP
0.642grémium7279 SGWaAP
0.646helsinský_výbor932 SGWaAP
0.648prezídium22710 SGWaAP
0.653spolupredseda1499 SGWaAP
0.653Výbor25031 SGWaAP
0.655generálny_tajomník32788 SGWaAP