Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000koordinačný4084 SGWaAP
0.461koordinačná9006 SGWaAP
0.529koordinačné6721 SGWaAP
0.546Koordinačný1645 SGWaAP
0.601centrálny_koordinačný697 SGWaAP
0.622Riadiaci3138 SGWaAP
0.629implementačný2484 SGWaAP
0.630plánovací5693 SGWaAP
0.634podporný33991 SGWaAP
0.635konzultačný3948 SGWaAP
0.648rozhodovací4935 SGWaAP
0.650riadiaci82559 SGWaAP
0.651koordinovať37222 SGWaAP
0.653Koordinácia554 SGWaAP
0.654monitorovací16686 SGWaAP
0.655metodický20048 SGWaAP
0.659Poradný961 SGWaAP
0.659vykonávací3804 SGWaAP
0.661poradný_orgán11401 SGWaAP