Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000koordinačná9006 SGWaAP
0.461koordinačný4084 SGWaAP
0.549plánovacia4668 SGWaAP
0.564koordinácia71783 SGWaAP
0.592Koordinačný1645 SGWaAP
0.605expertná10116 SGWaAP
0.612koordinačné6721 SGWaAP
0.629poradná4465 SGWaAP
0.633koordinovať37222 SGWaAP
0.654metodická15489 SGWaAP
0.654pohybová64812 SGWaAP
0.666koordinovaná7351 SGWaAP
0.668Koordinácia554 SGWaAP
0.669poradný_orgán11401 SGWaAP
0.672operatívna11228 SGWaAP
0.688riadiaca38866 SGWaAP
0.689metodické8569 SGWaAP
0.697Organizačný2351 SGWaAP
0.697grafomotorická452 SGWaAP