Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000koordinátorka18026 SGWaAP
0.295projektová_manažérka4088 SGWaAP
0.374spoluorganizátorka1364 SGWaAP
0.400odborná_garantka862 SGWaAP
0.404koordinátor52905 SGWaAP
0.423organizátorka12975 SGWaAP
0.440garantka1145 SGWaAP
0.443konzultantka4692 SGWaAP
0.446manažérka29618 SGWaAP
0.460riaditeľka212781 SGWaAP
0.491iniciátorka2858 SGWaAP
0.516štatutárna_zástupkyňa969 SGWaAP
0.519výkonná_riaditeľka7352 SGWaAP
0.531dobrovoľníčka11422 SGWaAP
0.531tajomníčka9637 SGWaAP
0.534metodička2485 SGWaAP
0.539zástupkyňa46643 SGWaAP
0.547vedúca5190 SGWaAP
0.547administrátorka804 SGWaAP
0.552školiteľka2257 SGWaAP
0.556Miroslava28589 SGWaAP
0.563Renáta28345 SGWaAP
0.565referentka6387 SGWaAP
0.566ambasádorka4007 SGWaAP