Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000koordinátor52905 SGWaAP
0.404koordinátorka18026 SGWaAP
0.505odborný_garant9910 SGWaAP
0.507projektový_manažér14106 SGWaAP
0.525gestor6525 SGWaAP
0.530Koordinátor1181 SGWaAP
0.531vedúci139633 SGWaAP
0.534konzultant33790 SGWaAP
0.575garant28597 SGWaAP
0.584metodik5130 SGWaAP
0.584sekretariát39119 SGWaAP
0.598tútor5649 SGWaAP
0.600koordinačný_výbor2117 SGWaAP
0.608referent18292 SGWaAP
0.609riaditeľ787271 SGWaAP
0.612riešiteľský1307 SGWaAP
0.614koordinovať37222 SGWaAP
0.618školiteľ19381 SGWaAP
0.620výchovný_poradca7145 SGWaAP
0.626projektová_manažérka4088 SGWaAP
0.632vedúci226529 SGWaAP
0.632projektový28387 SGWaAP