Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000konzumný9217 SGWaAP
0.380konzum15350 SGWaAP
0.451konzumná8768 SGWaAP
0.519konzumizmus1740 SGWaAP
0.599konzumné3438 SGWaAP
0.617hedonizmus2092 SGWaAP
0.633nezdravý11174 SGWaAP
0.642materialistický3326 SGWaAP
0.651hedonistický606 SGWaAP
0.666kapitalistický11913 SGWaAP
0.666materializmus9225 SGWaAP
0.679malomeštiacky924 SGWaAP
0.682bezbrehý1901 SGWaAP
0.685postmoderný4382 SGWaAP
0.689dekadentný1742 SGWaAP
0.691pôžitkárstvo1309 SGWaAP
0.693individualistický1468 SGWaAP
0.698individualizmus8799 SGWaAP
0.705materiálny_statok1554 SGWaAP
0.712úpadkový621 SGWaAP
0.716hedonistická508 SGWaAP
0.718konzument24259 SGWaAP
0.719komercia7177 SGWaAP
0.726globalizovaný3806 SGWaAP