Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000konzumizmus1740 SGWaAP
0.324hedonizmus2092 SGWaAP
0.354materializmus9225 SGWaAP
0.396individualizmus8799 SGWaAP
0.414relativizmus5097 SGWaAP
0.440konzum15350 SGWaAP
0.464bezbrehý1901 SGWaAP
0.465nihilizmus3239 SGWaAP
0.475pôžitkárstvo1309 SGWaAP
0.480morálny_relativizmus899 SGWaAP
0.485egoizmus16497 SGWaAP
0.496konzumná8768 SGWaAP
0.504konformizmus1169 SGWaAP
0.507sekularizmus3288 SGWaAP
0.513liberalizmus19638 SGWaAP
0.519konzumný9217 SGWaAP
0.531globalizmus815 SGWaAP
0.531kolektivizmus1831 SGWaAP
0.532dekadencia2871 SGWaAP
0.544fundamentalizmus3650 SGWaAP
0.547náboženský_fanatizmus1396 SGWaAP
0.552mamona4353 SGWaAP
0.554karierizmus930 SGWaAP
0.559kapitalizmus65672 SGWaAP
0.563etatizmus1393 SGWaAP
0.573úpadková737 SGWaAP
0.575dogmatizmus2038 SGWaAP
0.576materialistická3135 SGWaAP
0.577individualistická1297 SGWaAP
0.577morálny_úpadok1985 SGWaAP
0.580svetskosť754 SGWaAP
0.583sebectvo10545 SGWaAP
0.585komercia7177 SGWaAP
0.587materialistický3326 SGWaAP
0.592amerikanizácia895 SGWaAP
0.594hedonistická508 SGWaAP
0.595náboženský_fundamentalizmus728 SGWaAP
0.598egocentrizmus2227 SGWaAP
0.600utopizmus451 SGWaAP
0.600materiálny_statok1554 SGWaAP
0.602sekularizácia3910 SGWaAP
0.602fanatizmus8065 SGWaAP
0.603totalitarizmus2624 SGWaAP
0.604antikomunizmus1458 SGWaAP
0.604kozmopolitizmus928 SGWaAP
0.604tradicionalizmus1217 SGWaAP
0.607iracionalizmus471 SGWaAP