Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000konzumizmus1740 SGWaAP
0.324hedonizmus2092 SGWaAP
0.354materializmus9225 SGWaAP
0.396individualizmus8799 SGWaAP
0.414relativizmus5097 SGWaAP
0.440konzum15350 SGWaAP
0.464bezbrehý1901 SGWaAP
0.465nihilizmus3239 SGWaAP
0.475pôžitkárstvo1309 SGWaAP
0.480morálny_relativizmus899 SGWaAP
0.485egoizmus16497 SGWaAP
0.496konzumná8768 SGWaAP
0.504konformizmus1169 SGWaAP
0.507sekularizmus3288 SGWaAP
0.513liberalizmus19638 SGWaAP
0.519konzumný9217 SGWaAP
0.531globalizmus815 SGWaAP
0.531kolektivizmus1831 SGWaAP
0.532dekadencia2871 SGWaAP
0.544fundamentalizmus3650 SGWaAP
0.547náboženský_fanatizmus1396 SGWaAP
0.552mamona4353 SGWaAP
0.554karierizmus930 SGWaAP
0.559kapitalizmus65672 SGWaAP