Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000konzum15350 SGWaAP
0.380konzumný9217 SGWaAP
0.394konzumná8768 SGWaAP
0.440konzumizmus1740 SGWaAP
0.530hedonizmus2092 SGWaAP
0.572materializmus9225 SGWaAP
0.579komercia7177 SGWaAP
0.603pôžitkárstvo1309 SGWaAP
0.637konzumné3438 SGWaAP
0.639bezbrehý1901 SGWaAP
0.639mamona4353 SGWaAP
0.640individualizmus8799 SGWaAP
0.644materiálny_statok1554 SGWaAP
0.677egoizmus16497 SGWaAP
0.682hmotný_statok2035 SGWaAP
0.684konzumovanie5297 SGWaAP
0.685dekadencia2871 SGWaAP
0.686hedonistická508 SGWaAP
0.687úpadková737 SGWaAP
0.700konzument24259 SGWaAP
0.701relativizmus5097 SGWaAP
0.707kapitalizmus65672 SGWaAP
0.712snobizmus1135 SGWaAP