Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000konzultantka4692 SGWaAP
0.356manažérka29618 SGWaAP
0.441projektová_manažérka4088 SGWaAP
0.443koordinátorka18026 SGWaAP
0.457poradkyňa16637 SGWaAP
0.462školiteľka2257 SGWaAP
0.463expertka5995 SGWaAP
0.496konzultant33790 SGWaAP
0.513špecialistka7273 SGWaAP
0.520lektorka23518 SGWaAP
0.525výskumníčka2294 SGWaAP
0.528odborníčka27264 SGWaAP
0.531psychoterapeutka2052 SGWaAP
0.544viceprezidentka5014 SGWaAP
0.559editorka3711 SGWaAP
0.561personalistka1531 SGWaAP
0.564referentka6387 SGWaAP
0.564administrátorka804 SGWaAP
0.566spoluzakladateľka3032 SGWaAP
0.571zakladateľka14011 SGWaAP
0.576klinická_psychologička1083 SGWaAP