Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000konzultant33790 SGWaAP
0.340projektový_manažér14106 SGWaAP
0.372poradca142423 SGWaAP
0.480školiteľ19381 SGWaAP
0.481mentor13983 SGWaAP
0.496konzultantka4692 SGWaAP
0.518manažér319190 SGWaAP
0.519lektor76508 SGWaAP
0.533expert172126 SGWaAP
0.534koordinátor52905 SGWaAP
0.541konzultantská911 SGWaAP
0.555metodik5130 SGWaAP
0.581poradenská46242 SGWaAP
0.583konzultačná18652 SGWaAP
0.584projektový_manažment5317 SGWaAP
0.586účtovník21463 SGWaAP
0.597odborný_garant9910 SGWaAP
0.598tútor5649 SGWaAP