Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000konzul8987 SGWaAP
0.431generálny_konzul2300 SGWaAP
0.442konzulát9864 SGWaAP
0.458veľvyslanec80646 SGWaAP
0.477miestodržiteľ4755 SGWaAP
0.501vojenský_atašé638 SGWaAP
0.502vojenský_pridelenec882 SGWaAP
0.508zastupiteľský_úrad10025 SGWaAP
0.513vyslanec22433 SGWaAP
0.515pridelenec1774 SGWaAP
0.519vyslanectvo2261 SGWaAP
0.519diplomatická_misia4255 SGWaAP
0.539nuncius3108 SGWaAP
0.560veľvyslanectvo48132 SGWaAP
0.565konzulárny4333 SGWaAP
0.580atašé2297 SGWaAP
0.587diplomat51067 SGWaAP
0.600vikár7305 SGWaAP
0.600Veľvyslanectvo6028 SGWaAP