Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000konzulát9864 SGWaAP
0.329veľvyslanectvo48132 SGWaAP
0.331zastupiteľský_úrad10025 SGWaAP
0.390ambasáda25370 SGWaAP
0.413americké_veľvyslanectvo3396 SGWaAP
0.442konzul8987 SGWaAP
0.466Generálny_konzulát1091 SGWaAP
0.504vyslanectvo2261 SGWaAP
0.518diplomatická_misia4255 SGWaAP
0.535Veľvyslanectvo6028 SGWaAP
0.535vojenský_atašé638 SGWaAP
0.537konzulárne_oddelenie757 SGWaAP
0.549konzulárny4333 SGWaAP
0.567generálny_konzul2300 SGWaAP
0.573vojenský_pridelenec882 SGWaAP
0.585Zastupiteľský674 SGWaAP
0.598veľvyslanec80646 SGWaAP
0.609pridelenec1774 SGWaAP
0.621imigračný4317 SGWaAP
0.633konzulárne559 SGWaAP