Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000konzulárny4333 SGWaAP
0.378diplomatická_misia4255 SGWaAP
0.380konzulárna2376 SGWaAP
0.386zastupiteľský_úrad10025 SGWaAP
0.507konzulárne559 SGWaAP
0.519konzulárne_oddelenie757 SGWaAP
0.549konzulát9864 SGWaAP
0.556Zastupiteľský674 SGWaAP
0.565konzul8987 SGWaAP
0.593styčný_dôstojník1334 SGWaAP
0.594vízový2038 SGWaAP
0.600matričný7377 SGWaAP
0.603diplomatický24543 SGWaAP
0.616pridelenec1774 SGWaAP
0.622vízové780 SGWaAP
0.627colný43174 SGWaAP
0.630dožiadaný2914 SGWaAP
0.633vyslanectvo2261 SGWaAP
0.635veľvyslanectvo48132 SGWaAP
0.641vojenský_atašé638 SGWaAP
0.644úradný38595 SGWaAP
0.644cudzinecká_polícia6676 SGWaAP
0.651dožiadanie2604 SGWaAP