Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000konzulárne_oddelenie757 SGWaAP
0.413zastupiteľský_úrad10025 SGWaAP
0.467vízové780 SGWaAP
0.478konzulárne559 SGWaAP
0.480veľvyslanectvo48132 SGWaAP
0.493Zastupiteľský674 SGWaAP
0.509konzulárna2376 SGWaAP
0.519konzulárny4333 SGWaAP
0.524Generálny_konzulát1091 SGWaAP
0.537konzulát9864 SGWaAP
0.552Veľvyslanectvo6028 SGWaAP
0.594tranzitné_vízum471 SGWaAP
0.614cudzinecká_polícia6676 SGWaAP
0.614konzulka1201 SGWaAP
0.617vyslanectvo2261 SGWaAP
0.620tlačový_atašé576 SGWaAP
0.639vstupné_vízum1492 SGWaAP
0.647ambasáda25370 SGWaAP
0.649diplomatická_misia4255 SGWaAP
0.650MZV12379 SGWaAP