Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000konziliárna747 SGWaAP
0.346konziliárne_vyšetrenie548 SGWaAP
0.457fyziatria1102 SGWaAP
0.471špecializovaná_ambulantná1019 SGWaAP
0.475ambulantná17278 SGWaAP
0.480kardiologická_ambulancia654 SGWaAP
0.493radiačná_onkológia689 SGWaAP
0.494lôžkové_oddelenie3135 SGWaAP
0.497liečebná_rehabilitácia1885 SGWaAP
0.510klinická_biochémia1655 SGWaAP
0.516dispenzarizácia1039 SGWaAP
0.517klinická_mikrobiológia709 SGWaAP
0.519dispenzárna621 SGWaAP
0.521patologická_anatómia936 SGWaAP
0.521anestéziologická589 SGWaAP
0.522ftizeológia935 SGWaAP
0.530vnútorné_lekárstvo2263 SGWaAP
0.538cievna_chirurgia1328 SGWaAP
0.539dermatovenerológia951 SGWaAP