Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000konzervativizmus7677 SGWaAP
0.219liberalizmus19638 SGWaAP
0.298tradicionalizmus1217 SGWaAP
0.344nacionalizmus26046 SGWaAP
0.347pragmatizmus5424 SGWaAP
0.349katolicizmus10809 SGWaAP
0.371fundamentalizmus3650 SGWaAP
0.375racionalizmus3906 SGWaAP
0.382idealizmus5687 SGWaAP
0.387relativizmus5097 SGWaAP
0.394sekularizmus3288 SGWaAP
0.394dogmatizmus2038 SGWaAP
0.398marxizmus13099 SGWaAP
0.404individualizmus8799 SGWaAP
0.404anarchizmus1903 SGWaAP
0.418antikomunizmus1458 SGWaAP
0.418radikalizmus4674 SGWaAP
0.419oportunizmus2274 SGWaAP
0.421nihilizmus3239 SGWaAP
0.428etatizmus1393 SGWaAP
0.430totalitarizmus2624 SGWaAP
0.432izolacionizmus1027 SGWaAP
0.440liberálny25259 SGWaAP