Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000konzervatívny42403 SGWaAP
0.420konzervatívne5207 SGWaAP
0.472konzervatívne8162 SGWaAP
0.507liberálny25259 SGWaAP
0.514umiernený9759 SGWaAP
0.531konzervatívna35530 SGWaAP
0.557tradicionalistický751 SGWaAP
0.588liberálne3338 SGWaAP
0.602radikálny33393 SGWaAP
0.611konzervatívec23652 SGWaAP
0.623zdržanlivý7339 SGWaAP
0.641Konzervatívny3569 SGWaAP
0.642ľavicovo_orientovaný1317 SGWaAP
0.647vyhranený7851 SGWaAP
0.650ľavicový24638 SGWaAP
0.651ortodoxný10709 SGWaAP
0.654progresívny19036 SGWaAP
0.658pravicovo_orientovaný577 SGWaAP
0.664spiatočnícky1142 SGWaAP
0.666pragmatický10466 SGWaAP
0.666tradicionalista2441 SGWaAP
0.672ľavičiarsky645 SGWaAP
0.672pravicový23170 SGWaAP
0.678ľavicovo2169 SGWaAP