Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000konzervatívnosť1515 SGWaAP
0.517rezervovanosť1373 SGWaAP
0.541pragmatickosť490 SGWaAP
0.566uzavretosť4925 SGWaAP
0.575skostnatenosť514 SGWaAP
0.586extravagantnosť563 SGWaAP
0.589liberálnosť666 SGWaAP
0.592tradičnosť521 SGWaAP
0.593pohodlnosť13602 SGWaAP
0.599váhavosť1801 SGWaAP
0.603ležérnosť1351 SGWaAP
0.603strohosť2344 SGWaAP
0.607formálnosť1824 SGWaAP
0.608solídnosť1207 SGWaAP
0.610ťažkopádnosť1383 SGWaAP
0.614tvrdohlavosť8357 SGWaAP
0.615úzkoprsosť543 SGWaAP
0.617vyhranenosť698 SGWaAP
0.619zásadovosť1839 SGWaAP
0.621uhladenosť882 SGWaAP
0.622zadubenosť887 SGWaAP
0.627módnosť986 SGWaAP
0.628povrchnosť7196 SGWaAP
0.629pokrokovosť601 SGWaAP