Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000konzervatívne8162 SGWaAP
0.394liberálne6296 SGWaAP
0.472konzervatívny42403 SGWaAP
0.497ľavicové5710 SGWaAP
0.510konzervatívne5207 SGWaAP
0.526umiernené1760 SGWaAP
0.526pravicové4594 SGWaAP
0.536ortodoxné1539 SGWaAP
0.542sekulárne1752 SGWaAP
0.565liberálne3338 SGWaAP
0.589vyhranené1135 SGWaAP
0.594konzervatívna35530 SGWaAP
0.602nacionalistické2398 SGWaAP
0.625ideologické6710 SGWaAP
0.631pragmatické3924 SGWaAP
0.633buržoázne1014 SGWaAP
0.635sociálnodemokratické703 SGWaAP
0.642fundamentalistické487 SGWaAP
0.648názorové1469 SGWaAP
0.650autoritatívne1749 SGWaAP
0.652pokrokové3506 SGWaAP
0.652radikálne20452 SGWaAP
0.659spiatočnícke474 SGWaAP
0.661reformné2778 SGWaAP