Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000konzervatívna35530 SGWaAP
0.464radikálna41478 SGWaAP
0.502konzervatívne5207 SGWaAP
0.531konzervatívny42403 SGWaAP
0.590chirurgická26860 SGWaAP
0.594konzervatívne8162 SGWaAP
0.613chirurgická_intervencia3558 SGWaAP
0.624progresívna22526 SGWaAP
0.625medikamentózna1184 SGWaAP
0.648umiernená4967 SGWaAP
0.648medikamentózna_liečba3444 SGWaAP
0.649radikálny33393 SGWaAP
0.658liberálna27803 SGWaAP
0.660farmakoterapia6125 SGWaAP
0.664sekulárna5098 SGWaAP
0.665chirurgický_zákrok28746 SGWaAP
0.672chemoterapeutická962 SGWaAP
0.674symptomatická4106 SGWaAP
0.679chirurgické_odstránenie4622 SGWaAP
0.684farmakologická6018 SGWaAP
0.693autoritárska1652 SGWaAP
0.693tradičná243824 SGWaAP
0.696konštitučná1046 SGWaAP