Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000konzervatívec23652 SGWaAP
0.221liberál38834 SGWaAP
0.302liberálny_demokrat2272 SGWaAP
0.319demokrat45238 SGWaAP
0.326sociálny_demokrat25199 SGWaAP
0.326labourista6083 SGWaAP
0.329ľavičiar11215 SGWaAP
0.331socialista39758 SGWaAP
0.344reformista1718 SGWaAP
0.347kresťanský_demokrat17381 SGWaAP
0.363ľudovec8621 SGWaAP
0.366centrista742 SGWaAP
0.388republikán22497 SGWaAP
0.393pravicový23170 SGWaAP
0.394ľavicový24638 SGWaAP
0.410liberálny25259 SGWaAP
0.415pravičiar7057 SGWaAP
0.422euroskeptik4064 SGWaAP
0.450Republikán615 SGWaAP
0.454centristický632 SGWaAP
0.457ľavica44499 SGWaAP
0.461labouristický976 SGWaAP