Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000konventná769 SGWaAP
0.200Konventný565 SGWaAP
0.402Klariský860 SGWaAP
0.441Uršulínsky562 SGWaAP
0.466klariská655 SGWaAP
0.472Palisáda2145 SGWaAP
0.500Kapitulský2609 SGWaAP
0.514Jakubovo_námestie1428 SGWaAP
0.530Františkánsky2414 SGWaAP
0.544michalská3431 SGWaAP
0.554župné_námestie1291 SGWaAP
0.562uršulínska619 SGWaAP