Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000kontroverzná27913 SGWaAP
0.478kontroverzný32839 SGWaAP
0.512provokatívna4540 SGWaAP
0.515škandalózna3419 SGWaAP
0.535kontroverzné8917 SGWaAP
0.584kontroverzia6666 SGWaAP
0.591kontroverznosť1590 SGWaAP
0.604poburujúca1069 SGWaAP
0.604kontroverzne2499 SGWaAP
0.633ostro_sledovaná1892 SGWaAP
0.633háklivá4249 SGWaAP
0.634diskutabilná4492 SGWaAP
0.637bizarná12329 SGWaAP
0.654nechutná9263 SGWaAP
0.659polemická1591 SGWaAP
0.669populárna123328 SGWaAP
0.670notoricky_známa3275 SGWaAP