Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000kontrolórka4888 SGWaAP
0.271hlavná_kontrolórka5255 SGWaAP
0.436hlavný_kontrolór23932 SGWaAP
0.492kontrolór29605 SGWaAP
0.545audítorka989 SGWaAP
0.554ekonómka8033 SGWaAP
0.554účtovníčka9801 SGWaAP
0.581prednostka_MsÚ1870 SGWaAP
0.588starostka56706 SGWaAP
0.591kronikárka1115 SGWaAP
0.595prednostka9966 SGWaAP
0.606Vaľová2552 SGWaAP
0.615miestne_zastupiteľstvo15564 SGWaAP
0.618primátorka28952 SGWaAP
0.619úradníčka8082 SGWaAP
0.620poslankyňa75320 SGWaAP
0.622MsR3196 SGWaAP
0.625NKÚ19310 SGWaAP
0.625zapisovateľka5759 SGWaAP
0.630zamestnankyňa25425 SGWaAP
0.631MsZ50628 SGWaAP
0.634prednostka_mestský2360 SGWaAP
0.635zastupiteľstvo124234 SGWaAP
0.637pracovníčka66223 SGWaAP