Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000kontrarevolucionár682 SGWaAP
0.463boľševik14514 SGWaAP
0.469reakcionár676 SGWaAP
0.491revolucionár13003 SGWaAP
0.501internacionalista776 SGWaAP
0.516kontrarevolučný579 SGWaAP
0.519diverzant869 SGWaAP
0.521pučista1154 SGWaAP
0.527kontrarevolučná800 SGWaAP
0.539imperialista2426 SGWaAP
0.541agitátor2376 SGWaAP
0.544dezertér2212 SGWaAP
0.544kolaborant5109 SGWaAP
0.550boľševický4033 SGWaAP
0.552kontrarevolúcia2647 SGWaAP
0.553bielogvardejec466 SGWaAP
0.554komunista120716 SGWaAP
0.554fašista26739 SGWaAP
0.555vlastizradca2904 SGWaAP
0.559milicionár2605 SGWaAP
0.561boľševizmus3476 SGWaAP
0.561revizionista744 SGWaAP
0.566vojnový_štváč1369 SGWaAP