Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000kontrarevolučný579 SGWaAP
0.409kontrarevolučná800 SGWaAP
0.440kontrarevolúcia2647 SGWaAP
0.447protisocialistický451 SGWaAP
0.467protištátny1516 SGWaAP
0.516kontrarevolucionár682 SGWaAP
0.523ľudovodemokratický746 SGWaAP
0.524puč8936 SGWaAP
0.527antidemokratický434 SGWaAP
0.540boľševický4033 SGWaAP
0.546protisocialistická444 SGWaAP
0.552pučista1154 SGWaAP
0.556nacionalistický5917 SGWaAP
0.558ozbrojené_povstanie1442 SGWaAP
0.558ľudovodemokratické_zriadenie714 SGWaAP
0.560imperialistický1731 SGWaAP
0.562autonomistický572 SGWaAP
0.575fašistický12968 SGWaAP
0.576revizionistický480 SGWaAP
0.578buržoázny_nacionalizmus1069 SGWaAP
0.580buržoázny4038 SGWaAP