Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000kontrarevolučná800 SGWaAP
0.399protisocialistická444 SGWaAP
0.409kontrarevolučný579 SGWaAP
0.417kontrarevolúcia2647 SGWaAP
0.465revizionistická753 SGWaAP
0.469protikomunistická1082 SGWaAP
0.472podvratná1494 SGWaAP
0.476antikomunistická987 SGWaAP
0.479rozvratná449 SGWaAP
0.484boľševická3900 SGWaAP
0.510protivládna1132 SGWaAP
0.511protištátna3048 SGWaAP
0.514imperialistická2821 SGWaAP
0.527kontrarevolucionár682 SGWaAP
0.531boľševik14514 SGWaAP
0.544eser988 SGWaAP
0.545odbojová2564 SGWaAP
0.552protifašistická1579 SGWaAP
0.554proletárska2351 SGWaAP
0.559kolaborantská449 SGWaAP
0.561pučista1154 SGWaAP
0.562ozbrojené_povstanie1442 SGWaAP
0.564revolučné_hnutie1933 SGWaAP
0.564cárizmus577 SGWaAP
0.567disidentská1109 SGWaAP
0.569ukrajinský_nacionalista1007 SGWaAP
0.571buržoázny_nacionalizmus1069 SGWaAP
0.572iredentistická472 SGWaAP
0.577fašistická11983 SGWaAP
0.580protisocialistický451 SGWaAP
0.580komunistické_hnutie1669 SGWaAP
0.580prozápadná2030 SGWaAP
0.581nacionalistická10418 SGWaAP
0.583šovinistická926 SGWaAP
0.583zradcovská403 SGWaAP
0.585ľudácka1678 SGWaAP
0.588zločinná1877 SGWaAP
0.588oslobodzovacia1027 SGWaAP
0.590menševik1073 SGWaAP
0.591diverzná1243 SGWaAP
0.591samoderžavie611 SGWaAP
0.591klerikálna561 SGWaAP
0.594fašizujúci492 SGWaAP
0.594antifašistická1450 SGWaAP