Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000kontrarevolučná800 SGWaAP
0.399protisocialistická444 SGWaAP
0.409kontrarevolučný579 SGWaAP
0.417kontrarevolúcia2647 SGWaAP
0.465revizionistická753 SGWaAP
0.469protikomunistická1082 SGWaAP
0.472podvratná1494 SGWaAP
0.476antikomunistická987 SGWaAP
0.479rozvratná449 SGWaAP
0.484boľševická3900 SGWaAP
0.510protivládna1132 SGWaAP
0.511protištátna3048 SGWaAP
0.514imperialistická2821 SGWaAP
0.527kontrarevolucionár682 SGWaAP
0.531boľševik14514 SGWaAP
0.544eser988 SGWaAP
0.545odbojová2564 SGWaAP
0.552protifašistická1579 SGWaAP
0.554proletárska2351 SGWaAP
0.559kolaborantská449 SGWaAP
0.561pučista1154 SGWaAP
0.562ozbrojené_povstanie1442 SGWaAP
0.564revolučné_hnutie1933 SGWaAP