Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000kontrarevolúcia2647 SGWaAP
0.417kontrarevolučná800 SGWaAP
0.440kontrarevolučný579 SGWaAP
0.466diktatúra_proletariát1665 SGWaAP
0.475puč8936 SGWaAP
0.479boľševizmus3476 SGWaAP
0.479imperialistická2821 SGWaAP
0.495boľševická3900 SGWaAP
0.506obrodný_proces1904 SGWaAP
0.508boľševik14514 SGWaAP
0.511perestrojka3683 SGWaAP
0.513antikomunistická987 SGWaAP
0.517diktatúra24909 SGWaAP
0.532ozbrojené_povstanie1442 SGWaAP
0.534demokratizačný_proces1537 SGWaAP
0.542protikomunistická1082 SGWaAP
0.542revolučné_hnutie1933 SGWaAP
0.543prevrat40268 SGWaAP
0.546revizionistická753 SGWaAP
0.549boľševické1337 SGWaAP
0.550buržoázna6997 SGWaAP
0.551glasnosť1022 SGWaAP
0.551demokratizačná954 SGWaAP
0.552kontrarevolucionár682 SGWaAP