Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000kontradikcia1027 SGWaAP
0.507protirečenie10769 SGWaAP
0.563tautológia1065 SGWaAP
0.569protichodnosť593 SGWaAP
0.578kauzalita4248 SGWaAP
0.579implikovať3180 SGWaAP
0.580negácia6382 SGWaAP
0.580dichotómia1796 SGWaAP
0.590antinómia544 SGWaAP
0.604dvojznačnosť1273 SGWaAP
0.609rozpornosť1271 SGWaAP
0.609protiklad44675 SGWaAP
0.609diskrepancia1031 SGWaAP
0.614antitéza1311 SGWaAP
0.622implikácia3709 SGWaAP
0.629protikladnosť784 SGWaAP
0.629protirečivosť1249 SGWaAP
0.630ambivalencia986 SGWaAP
0.632neurčitosť5289 SGWaAP
0.639disonancia1333 SGWaAP
0.640teizmus1329 SGWaAP