Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000kontinent98901 SGWaAP
0.347svetadiel8959 SGWaAP
0.451africký_kontinent4919 SGWaAP
0.486severoamerický_kontinent1256 SGWaAP
0.518ázijský_kontinent1689 SGWaAP
0.518Afrika149659 SGWaAP
0.560severná_Amerika30525 SGWaAP
0.567Amerika239366 SGWaAP
0.568juhoamerický_kontinent808 SGWaAP
0.572Eurázia2062 SGWaAP
0.577svet3687150 SGWaAP
0.577Ázia109083 SGWaAP
0.582Európa1259811 SGWaAP
0.584Pyrenejský_polostrov2161 SGWaAP
0.585latinská_Amerika18101 SGWaAP
0.593Južný_Amerika27289 SGWaAP
0.594Blízky_východ36508 SGWaAP
0.606poloostrov5561 SGWaAP
0.618severná_Afrika12882 SGWaAP
0.621ostrov396576 SGWaAP
0.622pyrenejský_polostrov1704 SGWaAP
0.629Blízky_Východ1704 SGWaAP