Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000kontesa1317 SGWaAP
0.289grófka16230 SGWaAP
0.304kňažná7822 SGWaAP
0.354šľachtičná2839 SGWaAP
0.364dvorná_dáma3033 SGWaAP
0.437aristokratka1003 SGWaAP
0.438chovanica1147 SGWaAP
0.456urodzená2769 SGWaAP
0.458barónka5422 SGWaAP
0.463arcivojvodkyňa702 SGWaAP
0.465guvernantka2023 SGWaAP
0.478Fanny5468 SGWaAP
0.488madame8685 SGWaAP
0.495baronesa601 SGWaAP
0.500markíz7775 SGWaAP
0.508Antoinetta1094 SGWaAP
0.508Beatrice5308 SGWaAP
0.509vojvodkyňa10632 SGWaAP