Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000konsolidačné_opatrenie1886 SGWaAP
0.380konsolidačné_úsilie1184 SGWaAP
0.446úsporné_opatrenie22336 SGWaAP
0.488fiškálna_konsolidácia2381 SGWaAP
0.503nepopulárne_opatrenie2556 SGWaAP
0.529výdavkový_škrt554 SGWaAP
0.546uťahovanie_opasok2501 SGWaAP
0.555reštriktívne_opatrenie2227 SGWaAP
0.559konsolidačný3933 SGWaAP
0.565fiškálna_decentralizácia2403 SGWaAP
0.567štrukturálna_reforma6449 SGWaAP
0.567fiškálne3283 SGWaAP
0.572daňové_zaťaženie11407 SGWaAP
0.579odvodové_zaťaženie6768 SGWaAP
0.586dôchodková_reforma9422 SGWaAP
0.588penzijná_reforma1058 SGWaAP
0.588stimulačné_opatrenie1121 SGWaAP
0.593výdavková7200 SGWaAP
0.595racionalizačné_opatrenie2816 SGWaAP
0.597rozpočtové10373 SGWaAP