Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000konsolidačné_úsilie1184 SGWaAP
0.380konsolidačné_opatrenie1886 SGWaAP
0.526rozpočtový_deficit10878 SGWaAP
0.540rozpočtový_schodok3430 SGWaAP
0.556fiškálna_konsolidácia2381 SGWaAP
0.574fiškálne3283 SGWaAP
0.587deficitné_hospodárenie490 SGWaAP
0.588schodok23583 SGWaAP
0.589inflačné_kritérium1253 SGWaAP
0.592zadlženie10393 SGWaAP
0.616metodika_ESA734 SGWaAP
0.617rozpočtové10373 SGWaAP
0.626makroekonomický_ukazovateľ2606 SGWaAP
0.626HDP141778 SGWaAP
0.629daňové_zaťaženie11407 SGWaAP