Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000konkordát1528 SGWaAP
0.516svätá_Stolica1457 SGWaAP
0.590koncil23984 SGWaAP
0.606víťazná_mocnosť1303 SGWaAP
0.607tridentský_koncil1425 SGWaAP
0.611Tridentský_koncil791 SGWaAP
0.614pápežstvo2697 SGWaAP
0.625diplomatický_styk2358 SGWaAP
0.625svätá_stolica24445 SGWaAP
0.628kanonické2540 SGWaAP
0.629Trianonský_mierová422 SGWaAP
0.633trianonská_mierová571 SGWaAP
0.633Mníchovský_dohoda1212 SGWaAP
0.635katolícka_cirkev72226 SGWaAP
0.638Trianonský783 SGWaAP
0.641nulita1131 SGWaAP
0.642pápežská_kúria744 SGWaAP
0.644apoštolská_stolica1836 SGWaAP
0.644schizma3117 SGWaAP