Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000konformizmus1169 SGWaAP
0.380individualizmus8799 SGWaAP
0.421dogmatizmus2038 SGWaAP
0.428kolektivizmus1831 SGWaAP
0.446nihilizmus3239 SGWaAP
0.462relativizmus5097 SGWaAP
0.462egoizmus16497 SGWaAP
0.467oportunizmus2274 SGWaAP
0.474stádovitosť714 SGWaAP
0.476egocentrizmus2227 SGWaAP
0.478tradicionalizmus1217 SGWaAP
0.485fatalizmus1371 SGWaAP
0.498hedonizmus2092 SGWaAP
0.501karierizmus930 SGWaAP
0.504konzumizmus1740 SGWaAP
0.506subjektivizmus1824 SGWaAP
0.510morálny_relativizmus899 SGWaAP
0.516despotizmus1477 SGWaAP
0.518snobizmus1135 SGWaAP
0.523voluntarizmus681 SGWaAP
0.526priemernosť4007 SGWaAP
0.526pragmatizmus5424 SGWaAP
0.526konzervativizmus7677 SGWaAP
0.527povrchnosť7196 SGWaAP
0.527materializmus9225 SGWaAP
0.528bigotnosť752 SGWaAP
0.533fanatizmus8065 SGWaAP
0.534kriticizmus766 SGWaAP
0.536idealizmus5687 SGWaAP
0.540racionalizmus3906 SGWaAP
0.541kozmopolitizmus928 SGWaAP
0.543malomeštiactvo869 SGWaAP
0.551sebectvo10545 SGWaAP
0.552totalitarizmus2624 SGWaAP
0.552náboženský_fanatizmus1396 SGWaAP
0.555autoritárstvo1271 SGWaAP
0.555skostnatenosť514 SGWaAP
0.557liberalizmus19638 SGWaAP
0.557dekadencia2871 SGWaAP
0.558utilitarizmus1208 SGWaAP
0.559individualistická1297 SGWaAP
0.560utopizmus451 SGWaAP
0.561elitárstvo1168 SGWaAP
0.561iracionalizmus471 SGWaAP